Τελετές

Ομότιμοι, Επίτιμοι

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και προβολή των τελετών  αναγόρευσης Επίτιμων Διδακτόρων, Επίτιμων Καθηγητών και Ομότιμων Καθηγητών.

Για την υποβολή αίτησης διοργάνωσης εκδήλωσης από το τμήμα μας, παρακαλώ πατήστε το παρακάτω κουμπί για την μετάβαση στη σελίδα με την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης.

Επίτιμος Διδάκτορας

Ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα απονέμεται σε προσωπικότητες, που έχουν διαπρέψει στην επιστήμη, την τέχνη, τα γράμματα ή προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην ανθρωπότητα, την Ελλάδα ή το Πανεπιστήμιο.

Επίτιμος Καθηγητής

Ο τίτλος του Επίτιμου Καθηγητή, απονέμεται σε Καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι., που διέπρεψαν στην επιστήμη ή προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στο Πανεπιστήμιο ή το Έθνος.

Ομότιμος Καθηγητής

Ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή απονέμεται σε διατελέσαντες καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας τους άφησαν έντονο επιστημονικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο, αναγνωρισμένο από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Αίτηση Διοργάνωσης Τελετής

Για την υποβολή αίτησης διοργάνωσης εκδήλωσης από το τμήμα μας, παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα, ή κατεβάστε την ακόλουθη αίτηση (αρχείο Microsoft Word), συμπληρώστε την και αποστείλετέ την στη διεύθυνση pr@uoc.gr