Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Τελετές

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και προβολή των επίσημων τελετών και απονομών βραβείων.

Εκδηλώσεις

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων αναλαμβάνει την οργάνωση εκδηλώσεων διευρύνοντας των συνεργασία, την ανάδειξη και την προβολή του ΠΚ.

Πληροφοριακό Υλικό

.

Σύνδεση με την κοινωνία

H σύνδεση µε την τοπική κοινωνία αλλά και µε όλη την Κρήτη αποτελεί θεµελιώδους σηµασίας για το Πανεπιστήµιο Κρήτης από την ίδρυση του έως και σήµερα. Η τοπική κοινωνία αποτέλεσε τη βάση για την ίδρυση και τη δηµιουργία του Πανεπιστηµίου Κρήτης και για αυτό το Πανεπιστήµιο Κρήτης µέσα από τις δραστηριότητες του προσπαθεί να συνεχίσει αυτή τη σχέση µεταξύ τους αλλά και να δηµιουργήσει νέους δεσµούς.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ)

Στο πλαίσιο των επισκέψεων-ξεναγήσεων στα Τμήματα του Π.Κ. που διεξάγονται κατά το διάστημα Οκτωβρίου-Μαΐου κάθε ακαδημαϊκού έτους, μαθητές από όλη τη χώρα έρχονται σε επαφή με τον πανεπιστημιακό χώρο, ζώντας μια μοναδική εμπειρία που ενδυναμώνει την ακαδημαϊκή τους προοπτική και εμπλουτίζει την κατανόησή τους για τον κόσμο της εκπαίδευσης και έρευνας.

Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

ΤΡΙΤΩΝ

Δείτε και μεταφορτώστε το ενημερωτικό φυλλάδιο και το news letter του Πανεπιστημίου Κρήτης

NEWSLETTER

Δείτε και μεταφορτώστε το ενημερωτικό φυλλάδιο και το news letter του Πανεπιστημίου Κρήτης

Φωτογραφικό αποθετήριο Πανεπιστημίου Κρήτης

Κύριος στόχος του αποθετηρίου φωτογραφιών είναι η παροχή ενός εργαλείου υποβοήθησης της προβολής του Πανεπιστημίου. Όλες οι φωτογραφίες είναι ελεύθερες προς οποιαδήποτε χρήση αναδυκνείει τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό ρόλο του Πανεπιστημίου Κρήτης χωρίς την ανάγκη αναφοράς του δημιουργού.

Η σελίδα visit.uoc.gr παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σε όσους ενδιαφέρονται να επισκεφτούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπως χάρτες και εικονικές περιηγήσεις.

Visit UOC

Ιστοσελίδα “Γιατί να Σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης” και οδηγιών για επισκέπτες και νέους φοιτητές.

Εικονική περιήγηση Πανεπιστημίου Κρήτης

Σύντομη φωτογραφική εικονική περιήγηση του Πανεπιστημίου Κρήτης