Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Πανεπιστημίου Κρήτης

Γνωρίστε μας

Επισκέψεις στο Π.Κ

Στο πλαίσιο της δράσης το Ίδρυμα δέχεται κατόπιν αιτήσεων,  μαθητές από όλη την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα.

ΤΡΙΤΩΝ

Δείτε και μεταφορτώστε το ενημερωτικό φυλλάδιο και το news letter του Πανεπιστημίου Κρήτης

NewsLetter

Δείτε και μεταφορτώστε το ενημερωτικό φυλλάδιο και το news letter του Πανεπιστημίου Κρήτης

Σύνδεση με την κοινωνία

H σύνδεση µε την τοπική κοινωνία αλλά και µε όλη την Κρήτη αποτελεί θεµελιώδους σηµασίας για το Πανεπιστήµιο Κρήτης από την ίδρυση του έως και σήµερα. Η τοπική κοινωνία αποτέλεσε τη βάση για την ίδρυση και τη δηµιουργία του Πανεπιστηµίου Κρήτης και για αυτό το Πανεπιστήµιο Κρήτης µέσα από τις δραστηριότητες του προσπαθεί να συνεχίσει αυτή τη σχέση µεταξύ τους αλλά και να δηµιουργήσει νέους δεσµούς.

Το Πανεπιστήµιο Κρήτης έχει ανάγκη τη στήριξη από τους τοπικούς φορείς για την περαιτέρω ανάπτυξη του αλλά και το Ίδρυµα οφείλει να συνεργάζεται µε αυτούς και να προσφέρει στην τοπική κοινωνία τις γνώσεις του σε τοµείς έρευνας, τεχνολογίας και επιτευγµάτων. Το Πανεπιστήµιο Κρήτης πραγµατοποιεί και συµµετέχει σε µια σειρά από δράσεις στο Ρέθυµνο και στο Ηράκλειο, ώστε να συµβάλλει από την µια στην εξωστρέφεια του Ιδρύµατος και από την άλλη στα δρώµενα των πόλεων και µε τελικό στόχο την αποτελεσµατική και δηµιουργική προσφορά προς την κοινωνία στη διατήρηση και στη συνέχιση αυτής της αλληλεπίδρασης µε την κοινωνία.

Τελετές

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και προβολή των επίσημων τελετών και απονομών βραβείων.

Εκδηλώσεις

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων αναλαμβάνει την οργάνωση εκδηλώσεων διευρύνοντας των συνεργασία, την ανάδειξη και την προβολή του ΠΚ.

Εθελοντισμός

Γίνε και εσύ Εθελοντής στις δράσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης! Η εθελοντική εργασία προσφέρει ευχαρίστηση σε όποιον την επιλέγει !

Φωτογραφικό αποθετήριο Πανεπιστημίου Κρήτης

Κύριος στόχος του αποθετηρίου φωτογραφιών είναι η παροχή ενός εργαλείου υποβοήθησης της προβολής του Πανεπιστημίου. Όλες οι φωτογραφίες είναι ελεύθερες προς οποιαδήποτε χρήση αναδυκνείει τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό ρόλο του Πανεπιστημίου Κρήτης χωρίς την ανάγκη αναφοράς του δημιουργού.

Η σελίδα visit.uoc.gr περιέχει πληροφορίες χρήσιμες για αυτούς που ενδιαφέρονται να μας επισκεφθούν, όπως χάρτες και εικονικές περιηγήσεις.

Visit UOC

Ιστοσελίδα “Γιατί να Σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης” και οδηγιών για επισκέπτες και νέους φοιτητές.

Εικονική περιήγηση Πανεπιστημίου Κρήτης

Σύντομη φωτογραφική εικονική περιήγηση του Πανεπιστημίου Κρήτης