Το Τμήμα

p

Αντικείμενο

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, πέρα από τις πολυάριθμες δραστηριότητές του, ενισχύει τον ρόλο του ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ του πανεπιστημίου και της ευρύτερης κοινότητας. Στηριζόμενο στην ενημέρωση και στην αποτελεσματική προβολή του Πανεπιστημίου,  προσπαθεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην ανάδειξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 Επικαιροποίηση Ιστοσελίδας:

Με πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ψηφιακής παρουσίας, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων διαχειρίζεται την ελληνική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μέσω του ενημερωτικού χαρακτήρα της ιστοσελίδας, παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις σπουδές, τις εκδηλώσεις, τις επιστημονικές εξελίξεις και πολλά άλλα.

Κοινωνικά Δίκτυα:

Με παρουσία σε κοινωνικά δίκτυα όπως Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, και Twitter, το Τμήμα διαδίδει ενημέρωση για εκδηλώσεις, επιστημονικά επιτεύγματα και θέματα που αφορούν τον ακαδημαϊκή κοινότητα. Επιπλέον, ανταποκρίνεται άμεσα σε ερωτήματα και ανάγκες της κοινότητας μέσω των κοινωνικών αυτών πλατφορμών.

Συνεργασία με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης:

Το Τμήμα διαχειρίζεται τη σχέση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρέχοντας πληροφορίες και υλικό που αναδεικνύει τα επιτεύγματα και την επιστημονική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2727/09-07-2018 το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων έχει ενδεικτικά τις εξής αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, επιμέλεια και διεξαγωγή κάθε μορφής εκδηλώσεων του Ιδρύματος, όπως επετειακών εορτών, αναγορεύσεων επιτίμων διδακτόρων, τελετών απονομής υποτροφιών, εγκαινίων κ.λπ..

β) Τη διατήρηση αρχείου εκδηλώσεων και σημαντικών στιγμών του Ιδρύματος (έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, ψηφιοποίηση, αξιοποίηση υλικού).

γ) Την οργάνωση εκδηλώσεων προβολής του Ιδρύματος και σύνδεσής του με την τοπική κοινωνία.

δ) Τη συμμετοχή στη διαμόρφωση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής του Ιδρύματος (υλικό εκπαιδευτικών εκθέσεων, έκδοση ημερολογίου κ.λπ.).

ε) Τη συλλογή πληροφοριακού υλικού από τα Τμήματα και τη μέριμνα για την ενημέρωση των αντίστοιχων ιστοσελίδων του κεντρικού ιστοτόπου του Ιδρύματος,

στ) τη διαχείριση της σελίδας του Πανεπιστημίου Κρήτης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τη συμμετοχή στο έργο της επιτροπής εξωστρέφειας του Ιδρύματος.

ζ) Τις δραστηριότητες του γραφείου τύπου, τη διατήρηση και διαρκή ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου διευθύνσεων φορέων και την εθιμοτυπική αλληλογραφία του ιδρύματος

Προσωπικό

Παναγιώτα Διαμάντη

Προϊσταμένη Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης

Τηλέφωνο: 2810 39 3229

E-mail: giota.diamanti@uoc.gr             pr@uoc.gr

Νικολακάκης Μανώλης

Μέλος Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης

Τηλέφωνο: 2810 39 3228

E-mail: nikolakakis@uoc.gr

Ελένη Αποστολάκη

Μέλος Τμήματος (Επί συμβάσει )

Τηλέφωνο: 2810 394020

E-mail: pr@uoc.gr