Ιστοσελίδα Καλοκαιρινών Προγραμμάτων

Η ιστοσελίδα των Καλοκαιρινών Προγραμμάτων https://summer-schools.uoc.gr/ είναι ένα WordPress multisites, η οποία δημιουργήθηκε με στόχο τη φιλοξενία του καταλόγου των Καλοκαιρινών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά παράλληλα έχει δοθεί η δυνατότητα φιλοξενίας επιπλέον σελίδων μεμονομένων Καλοκαιρινών Προγραμμάτων, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο, ή ζητηθεί. Αντίστοιχη περίπτωση ιστοσελίδων multisites είναι η περίπτωση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών https://mscs.uoc.gr.

Για την ενημέρωση των Καλοκαιρινών Προγραμμάτων έχει αναπτυχθεί ένας ειδικός τύπος περιεχομένου, στον οποίο έχουν προστεθεί πεδία ενημέρωσης, ειδικά για τον τύπο περιεχομένου αυτόν. Έτσι εκτός από τον τίτλο του καλοκαιρινού προγράμματος και τη σύντομη περιγραφή του, υπάρχουν τα παρακάτω πεδία που περογράφουν ένα Καλοκαιρινό Πρόγραμμα:

  • Ημερομηνία Έναρξης του Προγράμματος
  • Ημερομηνία Λήξης του Προγράμματος
  • Τοποθεσία Διεξαγωγής
  • Ιστοσελίδα Προγράμματος

Τύποι λίστας

Από αυτά τα πεδία, η ημερομηνία έναρξης και λήξης καθορίζουν και την προβολή του προγράμματος σε λίστες που βασίζονται στη χρονική περίοδο που διεξάγεται ένα πρόγραμμα. Αυτές οι λίστες είναι:

  • Τα προγράμματα του τρέχοντος ημερολογιακού έτους (thisyear)
  • Τα προγράμματα που επέρχονται (upcoming)
  • Τα προγράμματα που διεξάγωνται τώρα (current)
  • Τα προγράμματα που έχουν παρέλθει (past)
  • και όλα τα προγράμματα (all)

Ενημέρωση

Για την ενημέρωση των Καλοκαιρινών Προγραμμάτων έχει αναπτυχθεί μια φόρμα υποβολής στοιχείων από χρήστες με Ακαδημαϊκό λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τη φόρμα θα τη βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση https://summer-schools.uoc.gr/form