Διακρίσεις μελών του ΠΚ

Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με 45 χρόνια ακαδημαϊκής δράσης, έχει καταξιωθεί ως ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Ελλάδας. Η ακαδημαϊκή αριστεία, η ερευνητική παραγωγικότητα και η κοινωνική προσφορά του τεκμηριώνονται από τις πλήθος διακρίσεων που λαμβάνουν τόσο το ίδιο το ίδρυμα, όσο και τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ). Οι διακρίσεις αποτελούν αδιάσειστη μαρτυρία της ακαδημαϊκής αριστείας, της ερευνητικής παραγωγικότητας και της κοινωνικής προσφοράς του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το ίδρυμα, με αφοσίωση στην εκπαίδευση και την έρευνα, διαμορφώνει ενεργά το μέλλον της επιστήμης και της κοινωνίας.